ASSOCIACIÓ DELS AMICS DE LA GALLINA PAIRAL

És una entitat sense ànim de lucre que ha estat fundada l' any 2013 per promoure la raça i evitar l'extinció, i sobretot, promoure la Gallina Pairal Catalana a tot el territori català.

Podeu contactar amb nosaltres al correu:    gallinapairal@gmail.com

 

 

ORGANIGRAMA DE LA NOSTRA JUNTA

PRESIDENT

Jordi Garangou Brugues

VICEPRESIDENT

Ventura de Lamo Busquets

 

SECRETARI / TÈCNIC

Jaume Berenguer i Boix

TRESORERIA

Mª Antònia Grau Nogueras

VOCALS

Juan Francesc Martínez 

Isabel Liarte

Joan Lorenzo

Pere López

Josep Maria Colomer

 

HISTÒRIA

 

 

 

PASSAT  I PRESENT DE LA NOSTRA GALLINA PAIRAL

 

 

Des de temps d’antany, aquestes gallines de petita grandària, han estat presents en les nostres cases de pagès. Popularment son anomenades “periques” ò “quiques” i al Maresme són també conegudes com “peleies”. 

 

 

 

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ

 

 

Poder donar a conèixer aquesta raça de gallina nana, amb el clar objectiu de conservar  aquest patrimoni genètic viu que tenim en les nostres actuals masies catalanes , controlar el seu cens, i  amb ànims de poder incrementar el nombre d’animals actuals, per evitar així la seva extinció. Tanmateix es treballarà per a poder anar millorant el seu patró morfològic.

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA GALLINA

 

 

Aquesta gallina de pota groga, presenta principalment uns colors de ploma majoritàriament  silvestre i marró i que correspondrien a la varietat aperdiuada i blat. També s'han trobat alguns  de blancs i negres en masies aïllades. Els seus pesos estarien al voltant d’uns 0,8 kg en la femella i de 1 kg el mascle. La seva cresta és senzilla, entre 4 i 6 dents i amb presència del "clavell" en la part posterior en alguns exemplars. La seva cua presenta un angle d’inclinació respecta l’horitzontal d’uns 45 graus. Els seus ous són de color blanc i el pes d’aquests al voltant dels 38 grams.

Destaca per la seva gran aptitud materna, tant pel fet de ser bones mares covadores d’ous propis com també d’altres espècies d’aus.

 

 

 

 

 

Els nostres Socis

AVANTATGES PELS SOCIS:

 
           -Regal de benvinguda d'una parella o trio de Pairals a l'alta de soci de la nostra associació.
           -Possibilitats de poder participart en exposicions i concursos avícoles.
           -Orientació del bon maneig animal, tant a nivell de criança, com també profilàctic i terapèutic.
           -Possibilitat d'intercanviar opinions i experiències.
           -Descomptes en compra de materials.
 
 
 
FINALITATS de l'ASSOCIACIÓ:
 
               
            Els nostres objectius són:
 
 
      -Divulgar l'associació de la Gallina Pairal mitjançant exposicions, fires i concursos, per així donar a conèixer, al públic en general, la nosta gallina Pairal Catalana.
     
          -Preservar la raça i millorar-ne el seu patró morfològic.
     
          -Controlar-ne el seu cens poblacional.
 
 
 
QUOTA ANUAL DEL SOCI
 
 
 
 

             -Quota col.laborador: 10.-€ anuals

 

            -Quota soci criador: 25.-€ anuals.