ÒBIT de l'Amadeu Francesch Vidal

2016-07-20 00:32
 El mes passat ens va deixar inesperadament el Dr. Amadeu Fr ancesch Vidal. Donem molt sincerament el seu condol a la seva família, i li agraïm molt particularment el seu suport anímic i ajuda tècnica rebuda en el projecte de recuperaració de la gallina Pairal.
DESCANSI EN PAU

ca.wikipedia.org/wiki/Amadeu_Francesch_Vidal

  Fira Valls 2013. Foto: Jaume Berenguer

Fira Valls 2013

Foto: Jaume Berenguer